Historia Oddziału

Oddział Wrocławski utworzony został w 23 października 1990 roku skupiając przede wszystkim pracowników ówczesnego Wydziału Technologii Żywności Akademii Rolniczej we Wrocławiu i Wydziału Inżynieryjno-Technicznego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. W początkowym okresie działalności Towarzystwa członkami zostali również nauczycieli szkół średnich oraz przedstawiciele jednostek gospodarczych a członkiem wspierającym Dolnośląskie Browary „Piast”. Towarzystwo liczyło wówczas około 70 osób.

W kolejnych latach liczba członków zwiększyła się do ponad 80 i na tym poziomie utrzymuje się do dnia obecnego. Prezesami Oddziału Wrocławskiego w kolejnych kadencjach byli:

  • 1990 – 1996 – prof. dr hab. Teresa Skrabka-Błotnicka
  • 1997 – 2002 – prof. dr hab. Teresa Smolińska
  • 2003 – 2009 – prof. dr hab. Zygmunt Gil
  • 2010 – 2015 – prof. dr hab. inż. Agnieszka Kita
  • 2016 – 2021 – prof. dr hab. inż. Joanna Kawa-Rygielska
  • 2022– obecnie dr inż. Anna Kancelista

W prawie 20-letniej historii Oddział Wrocławski PTTŻ zorganizował kilkadziesiąt zebrań naukowych (ponad 70) oraz był organizatorem lub współorganizatorem kilkunastu konferencji i seminariów naukowych.

Na wniosek Oddziału Wrocławskiego Członkami Honorowymi Towarzystwa zostali:

  • Prof. dr hab. dr h.c. Wacław Leszczyński
  • Prof. dr hab. dr h.c. Mieczysław Pałasiński

a Złotymi Odznakami uhonorowane zostały:

  • Prof. dr hab. Teresa Smolińska
  • Prof. dr hab. Teresa Skrabka-Błotnicka

Tradycją Oddziału Wrocławskiego stały się także integracyjne spotkania plenerowe członków i sympatyków PTTŻ organizowane corocznie w Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w Pawłowicach.

pl_PLPolish