Strona Główna

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności (PTTŻ) to organizacja społeczno-naukowa działająca w obszarze nauki o żywności. Zostało ono powołane w 1990r. w celu rozwijania społecznej działalności naukowej, dydaktycznej i popularyzatorskiej w dziedzinie nauk o żywności i jej technologii. Działalność Towarzystwa obejmuje: organizowanie różnego rodzaju wydarzeń naukowych, takich jak: konferencje, kongresy, sesje naukowe, odczyty i wykłady, inicjowanie badań, organizowanie i prowadzenie prac naukowo-badawczych, prowadzenie działalności wydawniczej (czasopismo „Żywność”, książki, podręczniki oraz materiały konferencyjne), Towarzystwo współpracuje też z innymi instytucjami i stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi (np. PAN, SITSpoż., IUFoST).

Szczegółowe informacje o działalności Towarzystwa można znaleźć na stronie: www.pttz.org/pttz

Aktualności

Po raz kolejny, we współpracy ze Stowarzyszeniem Naukowo-Technicznym Przemysłu Spożywczego mieliśmy możliwość współtworzyć Wrocławskie Dni Nauki i Techniki. Seminarium pt. ”Żywność jakiej nie znacie” odbyło się w dniu 17 listopada 2023 r. we Wrocławiu.

Bal Technologa 2023

Zgodnie z tradycją zapoczątkowaną wiele lat temu i w tym roku odbył się Bal Technologa. Jest to jeden z elementów integracji lokalnego środowiska technologów żywności. Jak zawsze gościliśmy w Restauracji Letniej położonej w sercu Wrocławskiego Ogrodu Zoologicznego.

Nowy Rok w Polskim Towarzystwie Technologów Żywności Oddział Wrocławski

Nowy Rok w Polskim Towarzystwie Technologów Żywności Oddział Wrocławski rozpoczął się od spotkania, które odbyło się 17 stycznia 2023 roku na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności UPWr Była to doskonała okazja do podsumowania naszej działalności a było o czym mówić! Prezes, dr inż Anna Kancelista omówiła działalność Oddziału za rok 2022: Konferencje współorganizowane przez …

Historia Oddziału

Oddział Wrocławski utworzony został w 23 października 1990 roku skupiając przede wszystkim pracowników ówczesnego Wydziału Technologii Żywności Akademii Rolniczej we Wrocławiu i Wydziału Inżynieryjno-Technicznego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. W początkowym okresie działalności Towarzystwa członkami zostali również nauczycieli szkół średnich oraz przedstawiciele jednostek gospodarczych a członkiem wspierającym Dolnośląskie Browary „Piast”. Towarzystwo liczyło wówczas około 70 osób.

W kolejnych latach liczba członków zwiększyła się do ponad 80 i na tym poziomie utrzymuje się do dnia obecnego. Prezesami Oddziału Wrocławskiego w kolejnych kadencjach byli:

 • 1990 – 1996 – prof. dr hab. Teresa Skrabka-Błotnicka
 • 1997 – 2002 – prof. dr hab. Teresa Smolińska
 • 2003 – 2009 – prof. dr hab. Zygmunt Gil
 • 2010 – 2015 – prof. dr hab. inż. Agnieszka Kita
 • 2016 – 2021 – prof. dr hab. inż. Joanna Kawa-Rygielska
 • 2022– obecnie dr inż. Anna Kancelista

W prawie 20-letniej historii Oddział Wrocławski PTTŻ zorganizował kilkadziesiąt zebrań naukowych (ponad 70) oraz był organizatorem lub współorganizatorem kilkunastu konferencji i seminariów naukowych.

Na wniosek Oddziału Wrocławskiego Członkami Honorowymi Towarzystwa zostali:

 • Prof. dr hab. dr h.c. Wacław Leszczyński
 • Prof. dr hab. dr h.c. Mieczysław Pałasiński

a Złotymi Odznakami uhonorowane zostały:

 • Prof. dr hab. Teresa Smolińska
 • Prof. dr hab. Teresa Skrabka-Błotnicka

Tradycją Oddziału Wrocławskiego stały się także integracyjne spotkania plenerowe członków i sympatyków PTTŻ organizowane corocznie w Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w Pawłowicach.

Nasze Spotkania

Seminarium pt. ”Co jeść a czego nie? – oto jest pytanie” organizowane w ramach XVIII Wrocławskich Dni Nauki i Techniki.10 listopada 2022 r. w budynku NOT przy ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław więcej….

28 września 2022 w Centrum Edukacyjno-Rozwojowym UPWr w Pawłowicach miało miejsce naukowe spotkanie PTTŻ więcej…


Pierwsze w 2018 roku zebranie Towarzystwa odbyło się w dniu 23 stycznia na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać dr inż. Joanny Chmielewskiej (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności), która przedstawiła możliwości i perspektywy winiarstwa w Polsce oraz mgr inż.  Sabinę Połońska (Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Środzie Śląskiej), która przybliżyła wybrane aspekty uprawy winorośli i produkcji wina.

W dniu 7 grudnia 2017 r. o godzinie 13:00 w sala posiedzeń Rady Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Członkowie Towarzystwa mieli możliwość wysłuchania referatu pani mgr inż. Emilii Wilczak, która przybliżyła zagadnienia związane z żywnością bezglutenową.


Konferencja Naukowo-Techniczna „Żywność fermentowana” odbyła się 15 listopada 2017r. roku w Domu Technika we Wrocławiu. Poruszone zagadnienia z zakresu tematu Konferencji prezentowane były w ramach następujących wystąpień:

 • Żywność fermentowana- znaczenia dla zdrowia- dr hab. inż. Joanna Wyka, prof. nadzw. UPWr (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
 • Fermentowane produkty roślinne jako żywność probiotyczna – dr inż. Xymena Połomska (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
 • Trendy w technologii cydrów-naturalnych napojów fermentowanych-dr inż. Joanna Chmielewska. (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
 • Wybrane wędliny fermentowane w kontekście produktów regionalnych i tradycyjnych – dr inż. Maciej Oziembłowski. (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
 • Substancje roślinne stosowane w zaburzeniach trawienia-dr inż. Bogdan Gulanowski (Wrocławskie Zakłady Zielarskie HERBAPOL S.A.)

W konferencji uczestniczyły również Studenckie Koła Naukowe działające przy Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności:

 • SKN Żywienia Człowieka działające przy Katedrze Żywienia Człowieka,
 • SKN „Fructus” działające przy Katedrze Owoców, Warzyw i Nutraceutyków Roślinnych,
 • SKN Biotechnologów działające przy Katedrze Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności oraz
 • SKN „OrgChem” działające przy Katedrze Chemii.

Fotorelacja w dziale Galeria


Czytaj dalej „Nasze Spotkania”

Kontakt

Wszelkie pytania związane z działalnością Oddziału Wrocławskiego PTTŻ prosimy kierować na adres: pttz.wroc@gmail.com lub bezpośrednio do członków Zarządu:

Prezes: dr inż. Anna Kancelista

Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,

ul. J. Chełmońskiego 37, 51-630 Wrocław,

tel.: 71 320 77 35

e-mail: anna.kancelista@upwr.edu.pl


Z-ca Prezesa: dr inż. Gabriela Iwona Haraf

Katedra Technologii Żywności i Żywienia

Uniwersytet Ekonomiczny,

ul. Komandorska 118/120, 53-345, Wrocław,

tel.: 71 36 80 265

e-mail: gabriela.haraf@ue.wroc.pl


Sekretarz: dr hab. inż. Małgorzata Kapelko-Żeberska, prof. uczelni

tel.: 71 320 77 65

e-mail: malgorzata.kapelko@upwr.edu.pl


Skarbnik: dr inż. Anna Salejda

tel.: 71 320 77 73

e-mail: malgorzata.korzeniowska@up.wroc.pl

pl_PLPolish