Nasze Spotkania

Seminarium pt. ”Co jeść a czego nie? – oto jest pytanie” organizowane w ramach XVIII Wrocławskich Dni Nauki i Techniki.10 listopada 2022 r. w budynku NOT przy ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław więcej….

28 września 2022 w Centrum Edukacyjno-Rozwojowym UPWr w Pawłowicach miało miejsce naukowe spotkanie PTTŻ więcej…


Pierwsze w 2018 roku zebranie Towarzystwa odbyło się w dniu 23 stycznia na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać dr inż. Joanny Chmielewskiej (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności), która przedstawiła możliwości i perspektywy winiarstwa w Polsce oraz mgr inż.  Sabinę Połońska (Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Środzie Śląskiej), która przybliżyła wybrane aspekty uprawy winorośli i produkcji wina.

W dniu 7 grudnia 2017 r. o godzinie 13:00 w sala posiedzeń Rady Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Członkowie Towarzystwa mieli możliwość wysłuchania referatu pani mgr inż. Emilii Wilczak, która przybliżyła zagadnienia związane z żywnością bezglutenową.


Konferencja Naukowo-Techniczna „Żywność fermentowana” odbyła się 15 listopada 2017r. roku w Domu Technika we Wrocławiu. Poruszone zagadnienia z zakresu tematu Konferencji prezentowane były w ramach następujących wystąpień:

 • Żywność fermentowana- znaczenia dla zdrowia- dr hab. inż. Joanna Wyka, prof. nadzw. UPWr (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
 • Fermentowane produkty roślinne jako żywność probiotyczna – dr inż. Xymena Połomska (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
 • Trendy w technologii cydrów-naturalnych napojów fermentowanych-dr inż. Joanna Chmielewska. (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
 • Wybrane wędliny fermentowane w kontekście produktów regionalnych i tradycyjnych – dr inż. Maciej Oziembłowski. (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
 • Substancje roślinne stosowane w zaburzeniach trawienia-dr inż. Bogdan Gulanowski (Wrocławskie Zakłady Zielarskie HERBAPOL S.A.)

W konferencji uczestniczyły również Studenckie Koła Naukowe działające przy Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności:

 • SKN Żywienia Człowieka działające przy Katedrze Żywienia Człowieka,
 • SKN „Fructus” działające przy Katedrze Owoców, Warzyw i Nutraceutyków Roślinnych,
 • SKN Biotechnologów działające przy Katedrze Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności oraz
 • SKN „OrgChem” działające przy Katedrze Chemii.

Fotorelacja w dziale Galeria


IX Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu nauka-praktyce pt.: „Żywność dla zdrowia” odbyła się 19 października 2017 roku w Domu Technika we Wrocławiu. Zaprezentowane zostały następujące doniesienia:

 • Żywienie we wczesnym okresie życia a choroby wieku dorosłego – mgr inż. Ewelina Dymarska (Katedra Biotechnologii i Analizy Żywności, UE we Wrocławiu)
 • W zdrowym ciele młody duch! – dr inż. Agnieszka Orkusz (Katedra Technologii Żywności Pochodzenia Zwierzęcego, UE we Wrocławiu)
 • Zanieczyszczenia żywności i ich wpływ na zdrowie człowieka – dr inż. Gabriela Haraf (Katedra Technologii Żywności Pochodzenia Zwierzęcego, UE we Wrocławiu)
 • Owoce i warzywa w prewencji schorzeń dietozależnych i cywilizacyjnych -dr Remigiusz Olędzki( Katedra Biotechnologii i Analizy Żywności, UE we Wrocławiu)
 • Rola wody w organizmie człowieka -dr inż. Elżbieta Gąsiorek, dr inż. Ewa Walaszczyk (Katedra Biotechnologii i Analizy Żywności, UE we Wrocławiu)

Podczas Konferencji można było zapoznać się z działalności się również Studenckich Kół Naukowych: SKN Młodych Inżynierów oraz SKN Zarządzania Bezpieczeństwem w Organizacjach.


Zebranie w Pałacu Pawłowickim w dniu 30 maja 2017r. związane było z przybliżeniem przez dr hab. Monikę Bronkowską, prof. UPWr zagadnień z psychodietetyki. W dalszej części odbył się piknik w przypałacowym parku.


Podczas zebrania noworocznego (17 stycznia 2017r.) Członkowie Wrocławskiego Oddziału Towarzystwa mogli wysłuchać wykładu JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr . hab. Tadeusz Trziszki, Rektor nt. projektu Zielona Dolina W dalszej części zebrania dr inż. Paulina Nowicka i prof. dr hab. Aneta Wojdyło (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) przybliżyły zagadnienia związane potencjałem bioaktywnym wiśni w aspekcie technologicznym.

W dniu 7 grudnia 2016 r. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu po raz kolejny gościł Członków Wrocławskiego Oddziału PTTŻ. Prezentacje dotyczyły kwestii formalnych związanych z zarządzaniem jakością i certyfikowaniem oleju palmowego, kawy i kakao oraz oceny ryzyka w łańcuchu produkcyjnym żywności. Referaty wygłosili mgr Magdalena Szymiczek-Orłowska (Exova BM TRADA) oraz mgr inż. Rafał Malon (Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP).

Tematyka letniego zebrania Członków Towarzystwa w dniu 7 lipca 2016 r w Pawłowicach związana była z produktami pszczelimi. Referat dr Izabeli Jasickiej-Misiak z Wydziału Chemii, Uniwersytetu Opolskiego związany był z identyfikacją markerów chemicznych miodów odmianowych. Drugi referat przedstawiający pszczoły i pszczelarstwo trzech kontynentów wygłosił Tomasz Strojny reprezentujący Miody Polskie Sp. z o .o. W części nieoficjalnej odbył się tradycyjny pawłowicki piknik.

Fotorelacja w dziale Galeria


Kontynuacją zebrania noworocznego była wizyta w Browarze Stu Mostów, która miała miejsce 25 kwietnia 2016r. W ramach spotkana zwiedzano Browar oraz zapoznawani się z zastosowanymi w procesie produkcyjnym rozwiązaniami technologicznym. Ponadto odbył się panel dyskusyjny na temat: „Style piwne a walory organoleptyczne” które poprowadziła główny piwowar mgr Mateusz Gulej.

Fotorelacja w dziale Galeria


W zebraniu noworocznym odbywającego się 19 stycznia 2016r. uczestniczyli goście i przedstawiciele przemysłu. Reeferat wygłosił Pan Grzegorz Ziemian, Prezes Browaru Stu Mostów, który przedstawił proces odradzanie się browarów rzemieślniczych we Wrocławiu na podstawie własnych doświadczeń zebranych podczas prowadzenie Browaru Stu Mostów. Po prezentacji odbyła się burzliwa dyskusja. W drugiej części zebrania odbyło się tradycyjne zebranie noworoczne.

Fotorelacja w dziale Galeria


W dniu 10 listopada 2015r. na Wydziale Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu odbyło się Walne Zebranie Członków Oddziału Wrocławskiego Towarzystwa. Podczas Zebrania udzielono absolutorium dotychczasowemu Zarządowi. Na kolejną kadencję wybrano Zarząd Oddziału, który ukonstytuował się w poniższym składzie:

 • Dr hab. inż. Joanna Kawa–Rygielska, prof. UP- prezes,
 • Dr hab. inż. Małgorzata Krzywonos, prof. UE – zastępca prezesa,
 • Dr inż. Małgorzata Korzeniowska – skarbnik,
 • Dr inż. Radosław Spychaj – sekretarz,
 • Prof. dr hab. inż. Agnieszka Kita – członek Zarządu,
 • Dr inż. Gąsiorek Elżbieta – członek Zarządu oraz
 • Dr inż. Piotr Juszczyk – członek Zarządu.

Fotorelacja w dziale Galeria


Letnie spotkanie członków PTTŻ Oddziału Wrocławskiego odbyło się 2 lipca 2015 r. i ze względu na Jubileusz XXV lat PTTŻ przypadający w roku 2015 miało wyjątkowy charakter. Po prezentacji dotyczącej historii Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności Członkom Wrocławskiego Oddziału, którzy byli wyjątkowo zaangażowani w działalność Towarzystwa wręczone zostały pamiątkowe dyplomy i albumy. Zgodnie z tradycją letnie spotkanie zakończyło się zdjęciem uczestników oraz piknikiem.

Fotorelacja w dziale Galeria


W dniu 2 czerwca 2015 odbyło się seminarium połączone z warsztatami na których przedstawiciele firmy Konica Minolta zaprezentowali zagadnienie z zakresu podstaw kolorymetrii i jej zastosowania w pomiarach żywności oraz możliwości oprogramowania Spectra Magic NX.

Noworoczne spotkanie członków PTTŻ Oddziału Wrocławskiego odbyło się 20 stycznia 2015 r. w Centrum Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Na spotkaniu referat wygłosił dr hab. inż. Adam Figiel, prof. nadzw przedstawiając różnorodne aspekty suszenie jako sposób kształtowania jakości produktów spożywczych.

Fotorelacja w dziale Galeria


W dniu 20 listopada 2014r. w Domu Technika we Wrocławiu odbyła się Konferencja Naukowo-Techniczną pt: Nauka i innowacje w produkcji żywności. Spośród członków Wrocławskiego oddziału na konferencji swoje referaty zaprezentował prof. dr hab. Tadeusz Trziszka przedstawiając nowe wizja innowacyjnych technologii w przemyśle żywnościowym w aspekcie inteligentnych specjalizacji i KIC. Prezentacje dr inż. Macieja Oziembłowskiego dotyczyły nutrigenomiki w profilaktyce zdrowotnej człowieka oraz Dolnośląskich produktów regionalnych i tradycyjnych.

Jesienne zebranie Oddziału Wrocławskie PTTŻ odbyło się na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, w dniu 6 listopada 2014 r. Prezentację pt .„Przewidywalność w funkcjonowaniu rynku żywca mięsnego w Polsce” wygłosiła dr hab. inż. Anna Maria Olszańska, prof. nadzw. (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu).


Na zebraniu naukowym w Ponadregionalnym Rolniczym Centrum Kongresowym w Pawłowicach w dniu 3 lipca 2014 roku dr hab. Alicja Kucharska przedstawiła referat nt „Występowanie, właściwości i możliwości wykorzystania derenia jadalnego”. Po części naukowej uczestnicy spotkania wzięli udział w części plenerowej połączonej z piknikiem.


W dniach 12-14 maja 2014 roku odbyła się w Brunowie kolejna, ósma konferencja naukowa z cyklu „Ziemniak spożywczy i przemysłowy oraz jego przetwarzanie”, pod hasłem „Ziemniak rośliną uprawną XXI wieku; teraźniejszość i perspektywy”.

Konferencja odbyła się przy wsparciu finansowym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Organizatorami konferencji były Sekcja Technologii Węglowodanów PTTŻ oraz Katedra Technologii Rolnej i Przechowalnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Współorganizatorem konferencji był Komitet Nauk o Żywności PAN. W konferencji uczestniczyło 87 osób z ośrodków naukowych i zakładów przemysłowych przetwarzających ziemniak i skrobię ziemniaczaną oraz przedstawiciele producentów ziemniaka z całej Polski. W trakcie Konferencji wygłoszono 7 referatów plenarnych oraz zaprezentowano 57 prac w formie komunikatów ustnych i plakatów.

Z prezentowanych prac wynika, że nastąpiły zmiany w kierunkach wykorzystania ziemniaka. Większego znaczenia nabiera produkcja ziemniaka konsumpcyjnego i przetwarzanego na produkty spożywcze. Pomimo zmniejszenia konkurencyjności upraw ziemniaka w relacji do innych gatunków roślin, może on mieć duże znaczenie w rolnictwie i gospodarce żywnościowej po uwzględnieniu podwyższenia jakości pozyskiwanych z niego produktów rynkowych.

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
VIII Konferencji
prof.dr hab. Anna Pęksa


Członkowie Oddziału Wrocławskiego PTTŻ spotkali się na zebraniu naukowym połączonym ze spotkaniem noworocznym. Odbyło się ono w Centrum Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w dniu 14 stycznia 2014 roku.


Podczas zebrania naukowego Oddziału Wrocławskiego PTTŻ w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, które odbyło się w dniu 28 listopada 2013 roku referat pt: „Enzymatyczne i wolnorodnikowe przyczyny starzenia się erytrocytów” wygłosił – dr Remigiusz Olędzki z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.


W dniu 13 listopada 2013 roku w Domu Technika NOT we Wrocławiu odbyła się Konferencja Naukowo-Techniczna „Problematyka żywności prozdrowotnej”, której współorganizatorem był Oddział Wrocławski PTTŻ.


Letnie zebranie naukowe członków PTTŻ Oddziału Wrocławskiego tradycyjnie odbyło się w Pałacu w Pawłowicach w dniu 25 czerwca 2013 roku, na którym referat dotyczący aktualnych kierunków rozwoju produkcji etanolu wygłosiła dr hab. inż. Joanna Kawa-Rygielska


Kolejne noworocznego spotkanie członków PTTŻ Oddziału Wrocławskiego odbyło się w dniu 15 stycznia 2013 roku w budynku Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Dr hab. Agnieszka Tajner-Czopek zaprezentowała potencjalne zagrożenia związane z obecnością akrylamidu w żywności, a dr hab. inż. Kita Agnieszka, prof. nadzw. przedstawiła sprawozdanie z Walnego Zebrania Delegatów PTTŻ.


Podczas zebrania naukowego członków PTTŻ Oddziału Wrocławskiego na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, które odbyło się 22 listopada 2012 r. prof. dr hab. Tadeusz Miśkiewicz przedstawił uroki województwa dolnośląskiego i jego tradycyjne smaki.


Dnia 03.07.2012r. w Ponadregionalnym Rolniczym Centrum Kongresowym mieszczącym się w Pałacu w Pawłowicach odbyło się Walne Zebranie Członków Towarzystwa. Podczas zebrania nastąpiło sprawozdanie dotychczasowego Zarządu Oddziału Wrocławskiego oraz dokonano wyboru nowych władz Oddziału.

W ramach spotkania prof. dr hab. Waldemar Rymowicz poinformował o postępach w realizacji projektu „Biotechnologiczna konwersja glicerolu do polioli i kwasów dikarboksylowych”.

Po zakończonym zostało wykonane tradycyjne grupowe zdjęcie Członków Towarzystwa, którzy następnie udali się na towarzyski piknik.


W dniu 23 listopada 2011r. w Domu Technika we Wrocławiu odbyła się Konferencja Naukowo-Techniczna pt: „Problematyka żywności prozdrowotnej”.
Przed częścią referatową Odznaką Honorową Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego uhonorowano Dziekana Wydziału Nauk o Żywności prof. dr hab. Antoniego Golachowskiego oraz Prezes Wrocławskiego Oddziału PTTŻ dr hab. Agnieszkę Kitę prof. nadzw. W części referatowej wygłoszone zostały następujące referaty:

 • -Algi w biotechnologii – możliwości i perspektywy dr hab. inż. Anita Rywińska (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności)
 • -Substancje pro- i anty żywieniowe w ziemniakach. dr inż. Elżbieta Rytel (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Technologii Rolnej i Przechowalnictwa)
 • -Żywność ekologiczna a zdrowie człowieka dr inż. Agnieszka Nawirska ((Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Zbóż)
 • -Czynniki żywieniowe a ryzyko występowania choroby Alzheimera dr hab. Joanna Wyka (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Technologii Rolnej i Przechowalnictwa, Zakład Żywienia Człowieka)
 • -Niepokalanek mnisi (vitex agnus-castus) – roślina lecznicza regulująca zaburzenia cyklu miesiączkowego dr inż. Bogdan Gulanowski (Wrocławskie Zakłady Zielarskie „HERBAPOL”)

W dniu 27 października 2011r. członkowie i sympatycy PTTŻ Oddziału Wrocławskiego na zebraniu naukowym, które odbyło się na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu wysłuchali referat dr inż. Szymona Dziuby (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) pt: „Wykorzystanie metody FAM do otrzymywania mąk pszennych specjalnych”.


Zgodnie z zapowiedziami w dniu 5 lipca 2011 r. w Pałacu w Pawłowicach odbyło się zebranie naukowe połączone ze spotkaniem plenerowym.

Podczas części naukowej referat pt: „Metabolizm glicerolu w komórkach drożdży Yarrowia lypolitica” wygłosiła dr hab. inż. Anita Rywińska (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu).

Zapraszamy do zapoznania się z krótką fotorelacją z zebrania.


Uprzejmie informujemy, że Katedra Technologii Rolnej i Przechowalnictwa Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wraz z Biurem Punktu Koordynacyjnego EFSA oraz Sekcją Technologii Węglowodanów PTTŻ organizuje:

V Seminarium naukowe z zakresu cukiernictwa
„Trendy w dodatkach do wyrobów cukierniczych”

Seminarium odbędzie się we Wrocławiu w dniach 7-8 września 2011 r.

Program seminarium dotyczyć będzie problemów związanych z obowiązującymi wytycznymi EFSA dotyczącymi wprowadzania substancji pochodzenia botanicznego do wyrobów spożywczych ze szczególnym uwzględnieniem wyrobów cukierniczych, oświadczeń zdrowotnych i żywieniowych na wyrobach cukierniczych, trendów w cukiernictwie oraz stanu i perspektyw rozwoju przemysłu cukierniczego w Polsce.

Szczegółowe informacje o Seminarium uzyskać można u Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego dr hab. inż. Agnieszki Kita, prof. nadzw.

Dane kontaktowe:
Katedra Technologii Rolnej i Przechowalnictwa
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław
tel./fax: 071 3207768
tel.: 071 3207762,
e-mail: Agnieszka.Kita@wnoz.up.wroc.pl


W związku Jubileuszem 20-lecia PTTŻ uroczyste zebranie członków Oddziału Wrocławskiego PTTŻ odbyło się w dniu 14. grudnia 2010 w Hotelu Jana Pawła II. Podczas spotkania Pani Prezes dr hab. Agnieszka Kita prof. UP we Wrocławiu zaprezentowała historię PTTŻ z uwzględnieniem wkładu i osiągnięć Oddziału Wrocławskiego w rozwój Towarzystwa. W dalszej kolejności dr inż. Joanna Kawa-Rygielska podzieliła się wrażeniami z uroczystości Jubileuszowych, jakie miały miejsce w Warszawie w dniu 7 grudnia 2010 roku.
Wśród licznie przybyłych byli m. in. dotychczasowi Prezesi Oddziału: Prof. dr hab. Teresa Skrabka-Błotnicka, Prof. dr hab. Teresa, Smolińska-Juny, Prof. dr hab. Zygmunt Gil.


W trakcie spotkania w dniu 18 listopada 2010 roku zaprezentowane zostały referatu:

 • „Przydatność folii poliamidowo-polietylenowych o różnej barierowości do pakowania mięśni udowych indyków w modyfikowanej atmosferze” wygłoszony przez dr inż. Agnieszka Orkusz z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • „Konkurs „Ludzie” w 7. Programie Ramowym – refleksje eksperta po ewaluacji w Brukseli” prezentującym była dr inż. Małgorzata Krzywonos z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

W dniu 1 lipca 2010 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w Pałacu w Pawłowicach odbyło się zebranie członków Oddziału Wrocławskiego PTTŻ, na którym prof. dr hab. Waldemar Rymowicz z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wygłosił referat nt: „Biosynteza erytrytolu z glicerolu przez drożdże”. Prezentowany referat zakończyła dyskusja, którą Uczestnicy spotkania kontynuowali w piknikowej atmosferze. W dziale galeria przedstawiamy fotorelację.


POLSKIE TOWARZYSTWO TECHNOLOGÓW ŻYWNOŚCI
Sekcja Młodej Kadry Naukowej,
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
Wydział Nauk o Żywności,
Polskie Towarzystwo Technologów Żywności – Oddział Wrocławski,

byli organizatorami:

XV Sesji Sekcji Młodej Kadry Naukowej PTTŻ
JAKOŚĆ I PROZDROWOTNE CECHY ŻYWNOŚCI
Wrocław, 20-21 maja 2010,

Informacje na temat Sesji dostępne są na stronie internetowej: wnoz.up.wroc.pl/smkn


SYMPOZJUM „SUBSTANCJE BIOLOGICZNIE AKTYWNE W ŻYWNOŚCI” Wrocław, 15 kwietnia 2010r.

Podczas sympozjum zaprezentowane następujące prace:

 • Flawonoidy jako potencjalne składniki preparatów o działaniu prozdrowotnym i leczniczym
  dr inż. Mirosław Anioł,
  Katedra Chemii, Wydział Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 • Antocyjany – naturalny środek na choroby cywilizacyjne
  dr inż. Anna Bąkowska-Barczak,
  Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Zbóż, Wydział Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 • Wpływ fitoestrogenów pokarmowych na organizm człowieka
  dr inż. Joanna Wyka,
  Katedra Technologii Rolnej i Przechowalnictwa, Zakład Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 • Bioaktywne substancje treści jaj i możliwości ich aplikacji jako nutraceutyki oraz preparaty biomedyczne
  prof. dr hab. Tadeusz Trziszka,
  Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością, Wydział Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
pl_PLPolish