Kontakt

Wszelkie pytania związane z działalnością Oddziału Wrocławskiego PTTŻ prosimy kierować na adres: pttz.wroc@gmail.com lub bezpośrednio do członków Zarządu:

Prezes: dr inż. Anna Kancelista

Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,

ul. J. Chełmońskiego 37, 51-630 Wrocław,

tel.: 71 320 77 35

e-mail: anna.kancelista@upwr.edu.pl


Z-ca Prezesa: dr inż. Gabriela Iwona Haraf

Katedra Technologii Żywności i Żywienia

Uniwersytet Ekonomiczny,

ul. Komandorska 118/120, 53-345, Wrocław,

tel.: 71 36 80 265

e-mail: gabriela.haraf@ue.wroc.pl


Sekretarz: dr hab. inż. Małgorzata Kapelko-Żeberska, prof. uczelni

tel.: 71 320 77 65

e-mail: malgorzata.kapelko@upwr.edu.pl


Skarbnik: dr inż. Anna Salejda

tel.: 71 320 77 73

e-mail: malgorzata.korzeniowska@up.wroc.pl

pl_PLPolish